Galenica dental

Ceník placených služeb

Ceník placených služeb

Hrazené výkony jsou určené pro klienty, kteří požadují provedení výkonu mimo rámec zdravotního pojištění (cizí státní příslušníci, sportovní indikace, na vlastní žádost).